Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Νέο Δ.Σ. στο ΔΕΔΔΗΕ


 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 19/2/2013 εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της  – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε.  – Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως: 
- Κόλλιας Γεώργιος του Αθανασίου, Μηχανολόγος– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Ζακολίκος  Χρήστος του   Παυσανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , ως Αντιπρόεδρος
- Μιχαλόπουλος  Σαράντης του  Βασιλείου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
- Παπαδόγγονα  Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος,
- Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος,
- Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός,
ως μέλη.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμπληρωθεί με ένα μέλος ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, που θα εκλεγεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...