Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Νέο Δ.Σ. στον ΑΔΜΗΕ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μετά τον ορισμό των νέων μελών, ως εξής:
  • Κορωνίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος
  • Καμπούρης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Βάσιου Αικατερίνη, Μέλος
  • Γεωργαντζής Γεώργιος, Μέλος
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος - Εκπρόσωπος εργαζομένων
Η θητεία των κ.κ. Κορωνίδη και Γεωργαντζή ολοκληρώνεται την 10η Μαΐου του 2018,  των κ.κ. Καμπούρη και Βάσιου την 9η Φεβρουαρίου του 2020 και τέλος, του κ. Νικολόπουλου την 8η Ιουνίου του 2019.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...