Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΠΥΕ Αθήνας

Με έγγραφό της, η Α'/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας, που στεγάζεται στα Πολυϊατρεία στην Λ.Ιωνίας 166 στα Πατήσια, ενημερώνει τους συναδέλφους, ότι θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα-Τετάρτη & Παρασκευή 8.30-11.30.
Καλούνται οι συνάδελφοι, να προσέρχονται τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για να υποβάλλουν το αίτημά τους με τα αντίστοιχα παραστατικά, ώστε να εξετάζονται άμεσα από την Υγειονομική Επιτροπή.
Ακόμα, επισημαίνεται ότι τα αιτήματά τους, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να τα υποβάλλουν άμεσα προς εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή και πάντως όχι πέραν της εβδομάδος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...