Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΔΔΗΕ: Σχετικά με παρατυπίες σε εργολαβίες


Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου,  που αναφέρονται σε καταγγελία συνδικαλιστή της ΕΤΕ-∆ΕΗ για υπαλλήλους του τεχνικού προσωπικού του ∆Ε∆∆ΗΕ, οι οποίοι απασχολούνται ταυτόχρονα και σε εργολαβικές εταιρίες, ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
Από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση της συγκεκριμένης καταγγελίας δεν έχουν προκύψει αποδείξεις ότι πράγματι προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ απασχολείται παράλληλα σε εργολαβικές εταιρίες. 
Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία διερευνάται ενδελεχώς και εφόσον διαπιστωθούν οποιεσδήποτε παρατυπίες,  ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων προς κάθε κατεύθυνση.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013        Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΔΔΗΕ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...