Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Στη δημοσιότητα δίνεται το σχέδιο για τις δημοπρασίες NOME

Με την δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου για τις δημοπρασίες λιγνιτικού και υδροηλεκτρικού ρεύματος που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα (η ΡΑΕ θα δώσει στη δημοσιότητα το πλαίσιο εφαρμογής) μπαίνει στην τελική ευθεία η υλοποίηση του μοντέλου NOME στο οποίο έχουν επενδυθεί πολλές ελπίδες για την ταχεία αναμόρφωση της ηλεκτρικής αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα.
Το θέμα της τιμής βάσης από την οποία θα ξεκινούν οι δημοπρασίες και η οποία έχει άμεση σχέση με τον υπολογισμό του κόστους του ρεύματος που παράγεται από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, δεν θα λυθεί τώρα, αλλά θα μείνει σε εκκρεμότητα.
Η πώληση της ενέργειας, σύμφωνα με το σχέδιο, που θα έχει τριετή μεταβατικό χαρακτήρα, θα γίνεται μέσω διαγωνισμών, με καθορισμό ελαχίστων τιμών εκκίνησης (reserve prices) στις οποίες θα δημοπρατηθούν τα πακέτα του Nome. Για το ποια θα είναι αυτή η κατώτατη τιμή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απάντηση, και κυρίως η απάντηση δεν θεωρείται εύκολη.
Πρόσφατα ο κ. Ζερβός τάχθηκε υπέρ της διενέργειας δημοπρασιών λιγνιτικής ενέργειας που θα διατίθεται σε ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση όμως, όπως επεσήμανε, «ότι η ενέργεια θα διοχετεύεται στους τελικούς καταναλωτές και οι δημοπρασίες θα γίνονται με ελάχιστη τιμή που να αντανακλά το κόστος λιγνιτικής παραγωγής συν ένα εύλογο κέρδος». Συνεπώς επανέρχεται το ερώτημα ποιο είναι το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ. Η επιχείρηση δεν έχει επισήμως αλλάξει τη θέση της για μέσο λιγνιτικό κόστος στα 59,14 ευρώ η Μεγαβατώρα, τη στιγμή που η διαιτησία με την Αλουμίνιον είχε «δώσει» 36 ευρώ και η πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ συμφώνησε στα 44,5 ευρώ τη Μεγαβατώρα, τιμή που πολλοί θεωρούν ότι θα αξιοποιηθεί ως βάση. Από την άλλη εκκρεμεί ο κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ που έχει αναθέσει η ΡΑΕ στην Ernst & Young, χωρίς όμως τα αποτελέσματά του να αποτελούν… ευαγγέλιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress λόγο στην υπόθεση αυτή θα έχει και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp). Οι λόγοι που θα ζητηθεί η γνώμη της DG Comp για το εύλογο της ελάχιστης τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών, είναι δύο. Καταρχήν γιατί αναλόγως του πόσο χαμηλή ή υψηλή θα είναι η τιμή εκκίνησης, η Κομισιόν θα μπορεί κάλλιστα να αποφανθεί ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση: Στην πρώτη περίπτωση προς όφελος της ΔΕΗ, στη δεύτερη προς όφελος των ιδιωτών ανταγωνιστών της.
Δεύτερον, η γνώμη της DG Comp θα λειτουργήσει και ως ένα είδος "εγγυητή" ότι η απόφαση υπολογισμού των τιμών εκκίνησης δεν είναι "ετεροβαρής", όπως κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...